Founder and Publisher

HSGI - Croatian Association of Civil Engineers

Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, Croatia

Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) je udruga koja je jedna od najbrojnijih članica Hrvatskoga inženjerskog saveza. Izravni je sljedbenik Kluba inžinirah i arhitektah, prve inženjerske udruge osnovane 2. ožujka 1878.

U sadašnjem organizacijskom obliku, iako pod različitim imenima, djeluje više od pedesetak godina. HSGI trenutačno udružuje priblžno tri tisuće diplomiranih građevinskih inženjera, građevinskih inženjera i građevinskih tehničara u 18 aktivnih temeljnih društava i u deset strukovnih društava. Temeljna društva djeluju u svim većim hrvatskim gradovima i u središtima u kojima je građevinarstvo tradicionalno bilo jaka industrijska grana. U polovici temeljnih društava građevinski inženjeri i tehničari djeluju u zajedničkoj udruzi s arhitektonskim i geodetskim inženjerima i tehničarima, ali su građevinari u pravilu najbrojniji pa ta društva kao krovnu udrugu priznaju HSGI.

Redovite se godišnje skupštine Saveza održavaju svake godine, a izborne svake četvrte godine.