Za autore

Uvodne napomene

Od prvog broja Građevinara za 2012. godinu svi se radovi i dalje tiskaju na hrvatskom jeziku, dok se u internetskom izdanju časopisa dodatno objavljuju pune verzije svih radova i na engleskom jeziku. Na taj način GRAĐEVINAR pomaže autorima da rezultate svojih znanstvenih istraživanja i svoje vrijedne ideje i iskustva adekvatno prezentiraju znanstvenoj i stručnoj zajednici ne samo u područjima u kojima se koristi hrvatski jezik, već i u cjelokupnim međunarodnim znanstveno-stručnim krugovima. Internetske stranice časopisa omogućuju autorima jednostavno prijavljivanje radova uredništvu, isto kao i praćenje trenutnog statusa članaka predanih uredništvu.

 

Recenzije

Od siječnja 2012. godine recenzija  rukopisa dostavljenih časopisu obavlja se primjenom sustava dvostruke slijepe recenzije, pa tako autori ne znaju tko obavlja recenziju a s druge strane ni recenzentima nije poznato tko su autori članka za koji rade recenziju.

 

Troškovi obrade članaka

Za prijedloge radova koji se šalju GRAĐEVINARU ne plaća se naknada.

Međutim, za objavljivanje radova poslanih časopisu trebaju se platiti troškovi obrade za lektoriranje i prevođenje podnesenih radova.

Nakon što rad prođe kroz postupak recenzije te nakon donošenja odluke o objavljivanju, spomenuti se troškovi obrade obračunavaju na bazi broja prevedenih i lektoriranih stranica, a ti se postupci trebaju provesti da bi se dobila konačna verzija rada koja će se objaviti u tiskanom obliku i na internetskim stranicama časopisa.

Kada se rad prihvati i obave korekcije koje su predložili recenzenti, rukopis se treba prevesti na hrvatski jezik (ako je prvobitno dostavljen na engleskom jeziku) a originalni engleski tekst daje se na lekturu.

Prijevod rada na hrvatski tj. engleski jezik mogu organizirati autori ukoliko mogu osigurati prijevod odgovarajuće kvalitete. Ukoliko autori ne mogu osigurati visoku kvalitetu prijevoda, za prevođenje će se pobrinuti uredništvo i u tu će svrhu koristiti usluge službenih prevoditelja koje će odrediti časopis Građevinar.

Radove mogu lektorirati samo službeni prevoditelji i jezični savjetnici koje određuje časopis Građevinar kako bi se održali visoki standardi stručnosti i odgovarajuća kvaliteta jezičnog izražavanja u svim objavljenim radovima.

Autori su dužni snositi troškove lektoriranja (te po potrebi i troškove prevođenja)

Pisani prijevodi naplaćuju se po prevoditeljskoj kartici. Jedna prevoditeljska kartica sadrži 1450 znakova s razmacima.

  • Prijevod jedne kartice (1450 znakova, s engleskog na hrvatski jezik) - 14.50 €
  • Prijevod jedne kartice (1450 znakova, s hrvatskog na engleski jezik) - 16.50 €
  • Lektura jedne kartice (1450 znakova, engleski jezik) - 8 €
  • Lektura hrvatskog teksta - ne naplaćuje se (uredništvo snosi troškove lektoriranja)

PRIMJER: Cijena lektoriranja engleskog teksta i prevođenja na hrvatski jezik: 22.50 € / 1450 slovnih mjesta

Pri obračunu troškova prevođenja u obzir se ne uzima literatura i sažetak.

PDV nije uključen u cijenu.