Arhiva

UDK: UDK 624.131.53.001.7:666.97

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF
Broj pregleda: 432

Utjecaj prirodnih punila na posmičnu čvrstoću treseta ojačanog cementom

Kamarudin Ahmad, Nazri Ali, Ali Dehghanbanadaki

Sažetak

U radu su prikazana istraživanja stabilizacije tresetnog tla cementom i različitim prirodnim punilima. U svrhu istraživanja, prirodna punila u različitim su omjerima pomiješana s tresetom ojačanim cementom te su izmjerene tlačne čvrstoće. Rezultati upućuju na to da mješavina s 300 kg/m3 cementa i 125 kg/m3 dobro granuliranog pijeska u odnosu na masu vlažnog treseta ima najveću jednoosnu tlačnu čvrstoću nakon njege od 90 dana. Ostala su punila smanjila čvrstoću stabiliziranog treseta.

Ključne riječi
vlaknasti treset, stabilizacija, prirodna punila, jednoosna tlačna čvrstoća

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ahmad, K., Ali, N., Dehghanbanadaki, A.: Utjecaj prirodnih punila na posmičnu čvrstoću treseta ojačanog cementom, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 7, pp. 633-640, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.814.2013

ILI:

Ahmad, K., Ali, N., Dehghanbanadaki, A. (2013). Utjecaj prirodnih punila na posmičnu čvrstoću treseta ojačanog cementom, GRAĐEVINAR, 65 (7), 633-640, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.814.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
2 Kamarudin Ahmad WEB
Kamarudin Ahmad
Tehnološko sveučilište u Maleziji
Građevinski fakultet
3 Nazri Ali WEB
Nazri Ali
Tehnološko sveučilište u Maleziji
Građevinski fakultet
Photo002 (12)
Ali Dehghanbanadaki
Tehnološko sveučilište u Maleziji
Građevinski fakultet