Arhiva

UDK: 624.012.004.5:69.003.12

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza troškova održavanja i uporabe građevina

Saša Marenjak, Hrvoje Krstić

Sažetak

Istraživanje u ovome radu usmjereno je na utvrđivanje mogućnosti prikupljanja povijesnih podataka o troškovima održavanja i uporabe građevina Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sastavljene su ankete i upitnici kojima su se prikupljali podaci o navedenim troškovima, kao i podaci o karakteristikama građevina i načinima uporabe za definirano vremensko razdoblje. Prikupljeni su podaci statistički obrađeni i prikazani u ovome radu.

Ključne riječi
matematički model, struktura troškova, troškovi održavanja i uporabe građevina, statistički značajne varijable

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marenjak, S., Krstić, H.: Analiza troškova održavanja i uporabe građevina, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 4, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.651.2011

ILI:

Marenjak, S., Krstić, H. (2012). Analiza troškova održavanja i uporabe građevina, GRAĐEVINAR, 64 (4), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.651.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Sasa Marenjak WEB
Saša Marenjak
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Krstic Hrvoje
Hrvoje Krstić
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet