Arhiva

UDK: 624.078.8:624.046

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj vertikalnih serklaža na nosivost zidanih zidova

Jure Radnić, Alen Harapin, Marija Smilović

Sažetak

U radu su prikazani rezultati numeričkih testova utjecaja vertikalnih serklaža na ponašanje zidanih zidova pod statičkim i dinamičkim opterećenjem. Analizirani su dvoetažni zidovi bez otvora i s otvorima, s dobrim i lošim ziđem, s različitim rubnim uvjetima na spoju temelja zida i podloge. Istražen je utjecaj profila uzdužnih šipki vertikalnih serklaža na ponašanje zidova za horizontalna statička opterećenja te za harmonijska i potresna ubrzanja podloge. U analizi je primijenjen prethodno razvijen numerički model autora za statički i dinamički proračun ravninskih zidanih konstrukcija.

Ključne riječi
nosivost, zidani zid, vertikalni serklaž, numerički test, statičko i dinamičko opterećenje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Harapin, A., Smilović, M.: Utjecaj vertikalnih serklaža na nosivost zidanih zidova, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 4, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.649.2011

ILI:

Radnić, J., Harapin, A., Smilović, M. (2012). Utjecaj vertikalnih serklaža na nosivost zidanih zidova, GRAĐEVINAR, 64 (4), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.649.2011

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Harapin Alen
Alen Harapin
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Smilovic Marija
Marija Smilović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije