Arhiva

UDK: 666.974.001.4:624.044
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 718

Smanjenje mehaničkih svojstava betona velike čvrstoće nakon požara

Neno Torić, Ivica Boko, Bernardin Peroš

Sažetak

Prikazani su rezultati eksperimentalnog određivanja preostalih mehaničkih svojstava betona velike čvrstoće nakon požara. Ispitivano je: tlačna i vlačna čvrstoća te tangentni i sekantni modul elastičnosti. Ispitivanja su se provodila zagrijavanjem betonskih uzoraka na ciljanu visoku temperaturu. Osim mehaničkih svojstava betona prikazana su i preostala svojstva nakon hlađenja uzoraka. Rezultati su uspoređivani s vrijednostima navedenih svojstava danih u EN1992-1-2 i EN1994-1-2.

Ključne riječi
vlačna čvrstoća, tangentni modul elastičnosti, sekantni modul elastičnosti, beton velike čvrstoće, požar, mehanička svojstva

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Torić, N., Boko, I., Peroš, B.: Smanjenje mehaničkih svojstava betona velike čvrstoće nakon požara, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 12

ILI:

Torić, N., Boko, I., Peroš, B. (2011). Smanjenje mehaničkih svojstava betona velike čvrstoće nakon požara, GRAĐEVINAR, 63 (12)
Autori:
Neno Toric WEB
Neno Torić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Boko Ivica
Ivica Boko
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Peros Bernadin
Bernardin Peroš
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije