Arhiva

UDK: 628.21.002.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 55 (2003) 12
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 49

Optimizacija projekta prve etape kanalizacijskog sustava Split/Solin

Nenad Ravlić

Sažetak

U radu se opisuje metodološki pristup i načela optimalnog projektnog rješenja ključnih dijelova kanalizacijskog sustava Split/Solin. Posebno je istaknuta optimizacija prve etape izgradnje završnog dijela kanalizacijskog sustava te potreba afirmacije principa odgovarajućeg pročišćavanja i načina ispuštanja otpadne vode, kao neizbježnog koraka u postupnom rješavanju dugo zanemarivanog problema odvodnje, pročišćavanja i podmorske dispozicije otpadnih voda u gradovima Split i Solin.

Ključne riječi
podmorski ispust, kanalizacijski sustav Split/Solin, projektno rješenje, optimizacija projekta, odvodnja, otpadne vode

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ravlić, N.: Optimizacija projekta prve etape kanalizacijskog sustava Split/Solin , GRAĐEVINAR, 55 (2003) 12

ILI:

Ravlić, N. (2003). Optimizacija projekta prve etape kanalizacijskog sustava Split/Solin , GRAĐEVINAR, 55 (12)
Autori:

Nenad Ravlić
Institut IGH d.d.