Arhiva

UDK: 624.011.1:691.11
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Nosivost ulijepljenih navijenih čeličnih šipki u elementima od hrastovine

Vlatka Rajčić, Adriana Bjelanović, Mladenko Rak

Sažetak

U radu je prikazano eksperimentalno ispitivanje vlačne čvrstoće spoja ulijepljenih navijenih čeličnih šipki u uzorcima od hrastovine jednostranim testovima izvlačenja. Kapacitet nosivosti ovakvog spoja ovisi o geometriji spoja, kvaliteti drva, ljepila i čelika. Prije eksperimenta, izrađen je parametarski model konačnim elementima koji je teoretska potvrda eksperimentu. Analiza pokazuje da raspodjela naprezanja značajno korelira s različitim oblicima otkazivanja nosivosti spoja.

Ključne riječi
vlačna čvrstoća spoja, test izvlačenjem, parametarski model, čelične navijene šipke, metoda konačnih elemenata, uljepljivanje, hrastovina

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rajčić, V., Bjelanović, A., Rak, M.: Nosivost ulijepljenih navijenih čeličnih šipki u elementima od hrastovine, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 3

ILI:

Rajčić, V., Bjelanović, A., Rak, M. (2004). Nosivost ulijepljenih navijenih čeličnih šipki u elementima od hrastovine, GRAĐEVINAR, 56 (3)
Autori:
Rajcic Vlatka WEB
Vlatka Rajčić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Adriana BjelanoviD WEB
Adriana Bjelanović
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet

Mladenko Rak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet