Arhiva

UDK: 624.011.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 72

Novi pristup građenju drvenih mostova

Miljenko Haiman

Sažetak

U radu se izlažu pogledi na novi pristup građenju drvenih mostova. S obzirom na to da se posljednjih desetak godina u Europi i Sjevernoj Americi drveni mostovi češće pojavljuju kao cestovni i pješački mostovi, postali su značajniji. Ukratko je prikazano građenje novijih tipova drvenih mostova u Hrvatskoj te u Norveškoj i SAD-u. Prikazuju se i neki ekonomski pokazatelji opravdanosti građenja drvenih mostova, posebno onih sa poprečno prednapetim lameliranim drvenim kolničkim pločama.

Ključne riječi
drvene kolničke ploče, ekonomika građenja drvenih mostova , drveni most, cestovni most, pješački most, lamelirano drvo

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Haiman, M.: Novi pristup građenju drvenih mostova , GRAĐEVINAR, 54 (2002) 9

ILI:

Haiman, M. (2002). Novi pristup građenju drvenih mostova , GRAĐEVINAR, 54 (9)
Autori:
Heiman Miljenko WEB
Miljenko Haiman
Sveučilište u Zagrebu,
Arhitektonski fakultet