Arhiva

UDK: 625.85+624.131.435
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Određivanje dubine smrzavanja tla ispod kolničke konstrukcije

Mate Sršen, Maja Kovačić, Dražen Kaučić

Sažetak

Opisuje se istraživanje za određivanje indeksa smrzavanja zraka. Praktični doprinos ovoga rada jest izrađena karta kontura indeksa smrzavanja zraka (ISZ) za područje Hrvatske. Metodologija određivanja dubine smrzavanja ispod ceste na osnovi vrijednosti ISZ, koje su ustanovljene ovim istraživanjem, ima dvostruku inženjersku primjenu: za provjeru osjetljivosti na smrzavanje projektirane konstrukcije i za ocjenjivanje otpornosti na smrzavanje postojećih kolničkih konstrukcija.

Ključne riječi
indeks smrzavanja zraka, dubina smrzavanja, projektiranje, kolnička konstrukcija, održavanje, temperatura zraka, smrzavanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sršen, M., Kovačić, M., Kaučić, D.: Određivanje dubine smrzavanja tla ispod kolničke konstrukcije, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 3

ILI:

Sršen, M., Kovačić, M., Kaučić, D. (2004). Određivanje dubine smrzavanja tla ispod kolničke konstrukcije, GRAĐEVINAR, 56 (3)
Autori:

Mate Sršen
Institut IGH d.d.
Zavod za prometnice

Maja Kovačić
Institut IGH,
Zavod za prometnice

Dražen Kaučić
Državni hidrometeorološki zavod