Arhiva

UDK: 624.012.45.001.433
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 3091

Mikroarmirani betoni visokih uporabnih svojstava

Marijan Skazlić, Dubravka Bjegović, Silvija Mrakovčić

Sažetak

Opisuju se osnovne karakteristike betona visokih uporabnih svojstava, mikroarmiranih čeličnim vlaknima. Gradivo je podijeljeno na poznate vrste, a posebno su obrađena svojstva betona od reaktivnog praška. U eksperimentalnom dijelu prikazano je istraživanje u kojem je određen utjecaj vrste čeličnih vlakana i načina njegovanja na mehanička svojstva toga betona. Dobiveni rezultati su korišteni za usporedbu sa običnim mikroarmiranim betonom i betonom visokih uporabnih svojstava.

Ključne riječi
njegovanje, beton od reaktivnog praška, čelična vlakna, čvrstoća, mikroarmirani betoni visokih uporabnih svojstava

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Skazlić, M., Bjegović, D., Mrakovčić, S.: Mikroarmirani betoni visokih uporabnih svojstava, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 2

ILI:

Skazlić, M., Bjegović, D., Mrakovčić, S. (2004). Mikroarmirani betoni visokih uporabnih svojstava, GRAĐEVINAR, 56 (2)
Autori:
Skazlic Marijan
Marijan Skazlić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
BJEGOVIĆ WEB
Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Silvija Mrakovčić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet