Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF
Broj pregleda: 0

Pregled i analiza metoda za ocjenu udobnosti vožnje na tramvajskim kolosijecima

Ivo Haladin, Stjepan Lakušić, Marijan Bogut

Sažetak

U radu je dan pregled metoda za ocjenjivanje udobnosti vožnje na tramvajskim kolosijecima. Tramvajski se sustavi u brojnim segmentima razlikuju od standardnih željezničkih sustava, pa se stoga standardi razvijeni za standardne željeznice trebaju analizirati i evaluirati. Opisuju se metode ekvivalentne razine vibracija, Sperlingovog indeksa udobnosti vožnje te niz metoda predloženih normom EN 12299. Metode se uspoređuju na dvije probne tramvajske dionice ukupne dužine 21 km. Predložene su i preporuke za mjerenje udobnosti vožnje na tramvajskim kolosijecima.

Ključne riječi
tramvajski kolosijek, vibracije, tramvaj, Sperlingov indeks, udobnost vožnje, EN 12299, ISO 2631

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Haladin, I., Lakušić, S., Bogut, M.: Pregled i analiza metoda za ocjenu udobnosti vožnje na tramvajskim kolosijecima, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 10, pp. 901-921, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2731.2019

ILI:

Haladin, I., Lakušić, S., Bogut, M. (2019). Pregled i analiza metoda za ocjenu udobnosti vožnje na tramvajskim kolosijecima, GRAĐEVINAR, 71 (10), 901-921, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2731.2019

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
ivo haladin WEB
Ivo Haladin
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice
Lakusic Stjepan
Stjepan Lakušić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice
Bogut WEB
Marijan Bogut
Končar – Institut za elektrotehniku d.d.