Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 8
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF
Broj pregleda: 0

Utjecaj raznih postupaka njege i dodavanja silicijskoga aerogela na svojstva morta

Levent Bostanci, Ozlem Ustundag, Ozlem Sola, Mucteba Uysal

Sažetak

U ovome se radu eksperimentalno istražuju poroznost te mehanička i toplinska svojstva morta s dodatkom aerogela u raznim uvjetima njege (njega vlaženjem i sušenjem, magnezijevim sulfatom [MgSO4] i njega vodom). Maksimalna tlačna čvrstoća morta sa sadržajem aerogela od 0,5 % iznosila je 60,8 MPa nakon njege vlaženjem i sušenjem te 44,3 MPa nakon njege magnezijevim sulfatom. Osim toga, u usporedbi s ostalim metodama njege, udio formiranih gel pora u mortovima njegovanima magnezijevim sulfatom raste s količinom dodanoga aerogela.

Ključne riječi
aerogel, utjecaj vlaženja i sušenja, utjecaj magnezijeva sulfata, toplinska provodljivost, struktura pora

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bostanci, L., Ustundag, O., Sola, O., Uysal, M. .: Utjecaj raznih postupaka njege i dodavanja silicijskoga aerogela na svojstva morta, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 8, pp. 651-661, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2469.2018

ILI:

Bostanci, L., Ustundag, O., Sola, O., Uysal, M. . (2019). Utjecaj raznih postupaka njege i dodavanja silicijskoga aerogela na svojstva morta, GRAĐEVINAR, 71 (8), 651-661, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2469.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
2469 Autor 1 WEB
Levent Bostanci
Sveučilište Beykent, Istambul, Turska
Škola naprednih strukovnih studija
2469 Autor 2 WEB
Ozlem Ustundag
Istambulsko Sveučilište Cerrahpasa
Odjel za građevinarstvo
2469 Autor 4 WEB
Ozlem Sola
Sveučilište u Istanbulu, Turska
Građevinski fakultet
2469 Autor 5 WEB
Mucteba Uysal
Istambulsko Sveučilište Cerrahpasa
Odjel za građevinarstvo