Arhiva

UDK: 624.72.2.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 839

Prijedlog postupaka proračuna nosača opterećenih na savijanje

Julije Milevoj

Sažetak

Opisuje se postupak proračuna nosača opterećenog na savijanje koji omogućava poboljšanje njegova iskorištavanja. Predlaže se spajanje dvaju prethodno deformiranih nosača tako da je ukupna visina jednaka zbroju visina obaju nosača. Provedeni su proračuni stanja naprezanja takvog nosača. Rezultati se uspoređuju s rezultatima proračuna nosača iste visine klasičnim postupkom. Analizom rezultata pokazuje se da je za nosač pravokutnog presjeka povećanje nosivosti do 50%.

Ključne riječi
povećanje nosivosti, nosač, naprezanje, iskorištavanje nosača, spajanje dvaju nosača, postupak proračuna

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Milevoj, J.: Prijedlog postupaka proračuna nosača opterećenih na savijanje, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 11

ILI:

Milevoj, J. (2004). Prijedlog postupaka proračuna nosača opterećenih na savijanje, GRAĐEVINAR, 56 (11)
Autori:

Julije Milevoj