Arhiva

UDK: 625.85.001.4:531.79
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 3
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 2167

Mogućnosti uređaja GPR pri snimanju kolničkih konstrukcija

Marko Ožbolt, Tatjana Rukavina, Ivica Stančerić

Sažetak

Prikazuje se primjena nerazorne metode GPR (Ground Penetrating Radar) pri snimanju kolničkih konstrukcija te neke specifičnosti određivanja njihova sastava i debljine slojeva. Uređajem je moguće uočiti i neke druge karakteristike kao što su pojačanja i proširenja kolničke konstrukcije, provlažene zone u kolničkoj konstrukciji, nehomogene zone slojeva nastale različitim zbijanjem materijala, položaj armature u betonskim kolnicima, kao i otkriti šupljine ispod betonskih ploča.

Ključne riječi
nerazorna metoda, kolnička konstrukcija, sastav, debljina, uređaj GPR (Ground Penetrating Radar)

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ožbolt, M., Rukavina, T., Stančerić, I.: Mogućnosti uređaja GPR pri snimanju kolničkih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 3

ILI:

Ožbolt, M., Rukavina, T., Stančerić, I. (2009). Mogućnosti uređaja GPR pri snimanju kolničkih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 61 (3)
Autori:

Marko Ožbolt
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Tatjana Rukavina
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice

Ivica Stančerić
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet