Arhiva

UDK: 624.041.001.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 2380

Opterećenje vjetrom na temelju izravnih mjerenja sila

Ante Mihanović, Željana Nikolić, Boris Trogrlić

Sažetak

Prikazana je horizontalna sila vjetra dobivena izravnim dinamičkim mjerenjem pomoću dinamičkog oscilatora na obronku planine Mosor, a obrađeni su tipovi vjetra bura i jugo. Uz dinamičke podatke o sili vjetra, srednjoj i fluktuirajućoj komponenti, izlučeni su spektri odgovora. Prikazana je razlika statičkog i dinamičkog djelovanja. Predložen je i približan postupak preslikavanja funkcije spektra odgovora sile vjetra s jedne na drugu lokaciju s poznatom srednjom brzinom vjetra

Ključne riječi
statičko i dinamičko djelovanje, funkcija spektra, vjetar, opterećenje, dinamička mjerenja, planina Mosor

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mihanović, A., Nikolić, Ž., Trogrlić, B.: Opterećenje vjetrom na temelju izravnih mjerenja sila, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 2

ILI:

Mihanović, A., Nikolić, Ž., Trogrlić, B. (2010). Opterećenje vjetrom na temelju izravnih mjerenja sila, GRAĐEVINAR, 62 (2)
Autori:
Mihanovic Ante
Ante Mihanović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
zeljana
Željana Nikolić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
TROGRLIC BORIS
Boris Trogrlić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije