Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF
Broj pregleda: 0

Diskretni model kupole katedrale svetoga Jakova u Šibeniku

Dalibor Gelo, Mladen Meštrović

Sažetak

U radu su prikazane osnove metode neglatke kontaktne dinamike na temelju koje je formuliran programski paket LMGC90. Cilj rada je prezentirati postupak izrade diskretnog modela u programu LMGC90. Izrađen je diskretni model kupole katedrale sv. Jakova u Šibeniku i na njemu je provedena time-history analiza. Dobiveni rezultati upućuju na značajna nelinearna ponašanja kupole koja je teško obuhvatiti metodom konačnih elemenata. Rezultati upućuju na kritična mjesta, to jest locirana su područja maksimalnih pomaka i kontaktnih sila.

Ključne riječi
diskretni element, neglatka kontaktna dinamika, LMGC90, kontaktni zakon, Gauss-Seidel

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gelo, D., Meštrović, M.: Diskretni model kupole katedrale svetoga Jakova u Šibeniku, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 9, pp. 687-696, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1628.2016

ILI:

Gelo, D., Meštrović, M. (2016). Diskretni model kupole katedrale svetoga Jakova u Šibeniku, GRAĐEVINAR, 68 (9), 687-696, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1628.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
dalibor gelo WEB
Dalibor Gelo
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Graditeljski odjel
Meštrović Mladen WB
Mladen Meštrović
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet