Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF
Broj pregleda: 0

Pregled primjene Gavrilovićeve metode (metoda potencijala erozije)

Nevena Dragičević, Barbara Karleuša, Nevenka Ožanić

Sažetak

Gavrilovićeva metoda (metoda potencijala erozije) jest semikvantitativna metoda koja omogućava procjenu intenziteta erozije, ukupne godišnje produkcije erozijskog nanosa i godišnje količine transportiranoga vučenog i suspendiranog erozijskog nanosa. U ovome radu dan je detaljan pregled primjene Gavrilovićeve metode i njezinih modifikacija, s fokusom na potencijalnu površinsku eroziju, kao i smjernice te preporuke za buduće analize i istraživanja neophodna za prostorno planiranje i urbani razvoj. Rezultati Gavrilovićeve metode uvjetovani su izvorom informacija, iskustvom stručnjaka, točnošću i razinom detalja ulaza i izlaza iz modela. Za buduće analize autori predlažu da se u obzir uzmu dodatni izvori erozijskog nanosa poput gradilišta u područjima urbanog razvoja.

Ključne riječi
Gavrilovićeva metoda, metoda potencijala erozije, produkcija erozijskog nanosa, transportirani nanos, intenzitet erozije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dragičević, N., Karleuša, B., Ožanić, N.: Pregled primjene Gavrilovićeve metode (metoda potencijala erozije), GRAĐEVINAR, 68 (2016) 9, pp. 715-725, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1602.2016

ILI:

Dragičević, N., Karleuša, B., Ožanić, N. (2016). Pregled primjene Gavrilovićeve metode (metoda potencijala erozije), GRAĐEVINAR, 68 (9), 715-725, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1602.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Nevena Dragicevic
Nevena Dragičević
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
DSC 8768 1
Barbara Karleuša
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
NEVENKA OZANIC WEB
Nevenka Ožanić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet