Arhiva

UDK: 624.075:699.84
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a
Broj pregleda: 1768

Proračun duktilnih konstrukcija otpornih na potresna djelovanja

Ljupko Perić

Sažetak

Prikazuje se suvremeni pristup projektiranju i dimenzioniranju duktilnih konstrukcija otpornih na djelovanje potresa. Primijenjena je metoda kapaciteta nosivosti kao integralna metoda proračuna uključujući dimenzioniranje i oblikovanje detalja armiranja osnovnih nosivih elemenata. Navedenom metodom dobiveni su kontrolni mehanizmi pojave plastičnih zglobova s razgraničenom hijerarhijom njihova nastanka i predvidivim kontroliranim ponašanjem pri proračunu potresnog djelovanja.

Ključne riječi
proračun, metoda kapaciteta nosivosti, plastični zglob, duktilna konstrukcija, potresno djelovanje, otpornost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Perić, L.: Proračun duktilnih konstrukcija otpornih na potresna djelovanja, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 10

ILI:

Perić, L. (2008). Proračun duktilnih konstrukcija otpornih na potresna djelovanja, GRAĐEVINAR, 60 (10)
Autori:

Ljupko Perić
MWV Bauingenieure AG, Švicarska